Evenementen beveiliger

Als organisator van een evenement wilt u uiteraard dat het hele evenement veilig verloopt voor uzelf, uw medewerkers en uw gasten. Een evenementenbeveiliger inhuren helpt u die doelstelling te verwezenlijken op een professionele manier.
U hebt ongetwijfeld tijdens de voorbereiding van uw evenement al rekening gehouden met zaken die zouden kunnen mislopen, helaas kunt u niet alles voorzien en dan is het goed dat er op het moment zelf een evenementenbeveiliger ter plaatse is om de situatie te normaliseren en de rust terug te brengen.
Terwijl u de organisatorische en praktische regelingen van uw evenement opvolgt, zorgen wij voor de veiligheid. Alvast één aspect waarover u zich geen zorgen hoeft te maken en waarvoor u geen tijd hoeft vrij te maken in uw drukke planning.

Gecertificeerde evenementenbeveiligers

Voor iemand zichzelf evenementenbeveiliger mag noemen, dient hij de wettelijk voorziene opleiding te volgen. De inhoud van die opleiding werd door de overheid vastgelegd en enkel degenen die de volledige opleiding doorlopen en slagen voor het examen, kunnen en mogen zich gecertificeerd beveiliger noemen.
Dit biedt u als organisator het voordeel dat u onmiddellijk weet dat u met professionals te maken heeft die de kneepjes van het vak kennen en getraind zijn om op te treden in de meest uiteenlopende situaties.
Het spreekt voor zich dat ook onze onderneming over alle nodige certificaten en vergunningen beschikt.
Een gecertificeerde onderneming met gediplomeerde beveiligers inzetten voor uw evenement is een absolute meerwaarde voor het verloop van uw evenement.

Discreet, professioneel en doeltreffend

Een evenementenbeveiliger inhuren staat gelijk aan het inhuren van kennis en ervaring op het vlak van de veiligheid op evenementen. Net als u willen wij dat uw evenement een veilige, aangename en sfeervolle ervaring wordt voor alle bezoekers en daar dragen wij dan ook graag ons steentje aan bij.

Discreet

Evenementenbeveiligers zijn nodig op evenementen om in geval van problemen onmiddellijk te kunnen reageren, maar hun aanwezigheid verloopt zeer discreet. Onze beveiligers zullen niet opzichtig de aandacht trekken op uw evenement, maar zullen zich discreet opstellen op strategisch gekozen plaatsen. De discrete houding betekent echter niet dat ook maar het kleinste detail aan de aandacht zou kunnen ontsnappen. De hele omgeving wordt permanent gemonitord en bij het minste vermoeden van een op tilt zijnde probleemsituatie wordt ingegrepen.

Professioneel

Omwille van hun opleiding zijn uw evenementenbeveiligers zowel theoretisch als praktijkgericht getraind om in iedere omstandigheid het hoofd koel te houden en snel en correct op te treden. Als zich een probleem voordoet, zijn de evenementenbeveiligers onmiddellijk ter plaatse om de situatie in te schatten, de gepaste actie te ondernemen en de toestand opnieuw te normaliseren. Ingrijpen gebeurt steeds correct en in een open communicatie met u als organisator.
Bovendien vormen de evenementenbeveiligers op het terrein het eerste aanspreekpunt voor alle aanwezigen. Dit verhoogt aanzienlijk het veiligheidsgevoel en werkt ontradend voor mensen die slechte bedoelingen zouden hebben.
Door hun jarenlange ervaring in de meest uiteenlopende situaties zijn de beveiligers perfect in staat iedere situatie correct in te schatten en gaan zij ook proactief te werk. Een vermeden probleem is steeds de doelstelling.

Doeltreffend

Als er zich een probleem voordoet tijdens uw evenement wilt u uiteraard dat dit zo snel mogelijk en met de minste hinder voor de andere bezoekers kan worden opgelost. De actie van de beveiligers is steeds in evenredigheid met de problemen die zich voordoen. Communicatie staat steeds centraal in het optreden. De perimeter waarbinnen het probleem zich voordoet, wordt beveiligd en indien personen overlast veroorzaken, worden zij in onmiddellijk van het terrein verwijderd waarna overlegt wordt met u naar de eventuele verdere stappen.
Door onze positie als gevestigde waarde binnen de evenementenbeveiliging onderhouden wij zeer goede contacten met de politiediensten. Voorgaand aan uw evenement hebben wij ook steevast overleg met de politiediensten en worden het volledige luik van veiligheid uitvoerig met hen besproken. Zij worden dan ook steeds, indien dit nodig zou blijken, op de hoogte gebracht van eventuele problemen. Dit steeds in overleg met u uiteraard.

Een evenementenbeveiliger inhuren op locatie voor uw evenement

Hebt u voor uw evenement al gedacht aan een evenementenbeveiliger?
Ieder project, en dus ook ieder evenement, is uniek en vraagt dus ook een specifieke aanpak. Geen standaardprocedure dus, maar een concreet en volledig uitgewerkt plan van aanpak aangepast aan de noden en eigenheden van uw evenement, in nauw overleg met u, de bevoegde politiediensten en onze professionals.
Bij een eerste kennismaking wordt het volledige evenement in kaart gebracht, denk maar aan locatie, indeling, doelpubliek, geschat aantal bezoekers enzovoort. Op basis van deze analyse wordt een voorstel op maat uitgewerkt dat uitgebreid met u besproken wordt. Samen met u gaan we op zoek naar de beste manier om uw evenement optimaal te beveiligen. Wij stellen onze kennis en ervaring ter beschikking en luisteren naar uw wensen en noden. Bent u tevreden met het voorgestelde plan, dan gaan wij over tot het realiseren ervan. Op het afgesproken tijdstip hebt u het gevraagde aantal evenementenbeveiligers op uw locatie die perfect op de hoogte zijn van hun opdracht en deze ook met de grootste zorg uitvoeren. Het spreekt voor zich dat aanpassingen tijdens uw evenement afhankelijk van de situatie ten allen tijde bespreekbaar en mogelijk zijn. Flexibel werken in nauw contact met u, daar gaan we de volledige opdracht voor.
Aarzel dan ook in geen geval om onze beveiligers aan te spreken tijdens uw evenement zodat alles steeds precies naar uw wens verloopt.


Een evenementenbeveiliger inhuren op locatie kan ook voor uw evenement. Neemt u gerust contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte. Samen met u bekijken we hoe we van uw evenement een aangename en veilige ervaring kunnen maken die nog lang in de gedachten van uw bezoekers zal blijven hangen. Voor ieder evenement hebben wij de gepaste aanpak om een veilige omgeving te creëren. Onze beveiligers staan alvast klaar om ook uw evenement in goede banen te leiden en hun meerwaarde op het vlak van beveiliging aan te tonen.